พลังงานทดแทน  Alternative Energy

โดย นาวาเอก ประพนธ์ อู่ศิริจันทร์ ประจำกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

Image # 2.

      หมายถึงพลังงานใดๆที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งมีการสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ยูเรเนียม ฯ

คลิกอ่านต่อ    

คลิกอ่านต่อ 

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1063025367095615