แผ่นใส เรื่อง คลื่นเสียง

Image # 2.

        คลื่นเสียง (Sound Waves) เป็นคลื่นตามยาว เมื่อคลื่นเสียงเคลื่อนที่ไปในอากาศ จะพบว่าการถ่ายทอดพลังงานเสียงของโมเลกุลของอากาศนั้น โมเลกุลเคลื่อนที่กลับไปกลับมา (เกิดการสั่น)

คลิกอ่านต่อ 

คลิกอ่านต่อ