ฟิสิกส์ราชมงคล มอบ e-book ภาพลวงตาและสิ่งลวงในชีวิตประจำวัน ของสำนักพิมพ์ 4DBOOK

Image # 2.

        หนังสือนี้จะทำให้ผู้อ่านมีมุมมองเกี่ยวกับสายตาของเราเองเปลี่ยนไป และเข้าใจขีดจำกัดของสายตามากขึ้น นอกจากนั้นยังเข้าใจว่าประสาทสัมผัสอื่นๆก็มีขีดจำกัด ไม่สามารถรับรู้ความจริงได้ทุกอย่าง

โดย ผศ.สุชาติสุภาพ

มอบให้ท่าน ฟรี จนถึงวันที่ 30 เมษายน 

หนังสือ คลิกที่นี่ Image # 3.

Read Anytime, Anywhere with Free 4DBOOK eReading Apps

คุณสามารถเปิดอ่าน หนังสือเล่มนี้ผ่าน Application 4dbook ได้เท่านั้น

Image # 4.      

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1046726972058788