ฟิสิกส์ราชมงคล มอบ e-book ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์น่ารู้สำหรับเด็ก ของสำนักพิมพ์ 4DBOOK

Image # 2.

    เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ น่ารู้สำหรับเด็ก จะทำให้เด็กมีวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาตร์ที่กว้างไกล้ขึ้น นอกจากนั้นยังเหมาะสำหรับคุณครูที่สอนทางด้านวิทยาศาสตร์

โดย ผศ.สุชาติสุภาพ

มอบให้ท่าน ฟรี จนถึงวันที่ 30 เมษายน 

หนังสือ คลิกที่นี่ Image # 3.

Read Anytime, Anywhere with Free 4DBOOK eReading Apps

คุณสามารถเปิดอ่าน หนังสือเล่มนี้ผ่าน Application 4dbook ได้เท่านั้น

Image # 4.      

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1044981472233338