ฟิสิกส์ราชมงคล มอบ e-book ฟิสิกส์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ของสำนักพิมพ์ 4DBOOK

Image # 2.

          เป็นหนังสือฟิสิกส์ ระดับ ม.ปลาย ที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่จบม.ปลายแล้ว และเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เพราะเนื้อหาเหมือนกับฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย เพียงแต่ปรับคณิตศาสตร์ให้เหมาะสมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (อ่านเข้าใจง่าย) ประกอบด้วย 6 บท คือ งาน – พลังงาน/พลังงานศักย์ และกฎการอนุรักษ์พลังงาน / โมเมนตัมและการชน/ การหมุนของวัตถุแข็งเกร็งรอบแกนที่ถูกตรึง/การกลิ้ง และโมเมนตัมเชิงมุม/ สมดุลสถิตและความยืดหยุ่น

โดย ผศ.สุชาติสุภาพ

มอบให้ท่าน ฟรี จนถึงวันที่ 30 เมษายน 

หนังสือ คลิกที่นี่ Image # 3.

 

Read Anytime, Anywhere with Free 4DBOOK eReading Apps

คุณสามารถเปิดอ่าน หนังสือเล่มนี้ผ่าน Application 4dbook ได้เท่านั้น

Image # 4.      

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1044126762318809