ฟิสิกส์ราชมงคล มอบ e-book ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ของ ผศ.สุชาติ สุภาพ

Image # 2. 11

     จนถึงวันที่ 30 เมษายน 59      โดย ท่าน ต้อง ดาวน์โลดโปรแกรมอ่านหนังสือเข้ามาที่เครื่องคอมของท่านก่อน จึงสามารถอ่านหนังสือได้ จากที่นี่ http://www.mebmarket.com/index.php?action=Download  และ เมื่อลงโปรแกรม แล้ว จึงดาวน์โลดหนังสือได้โดย  คลิกที่นี่   หรือ

คลิกที่นี่

ราคา 550 บาท 879 หน้า ฟรี   

ถ้าขึ้นว่าฟรี สามารถ ดาวโลดได้เลยครับผม

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1037010296363789