แผ่นใส เรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลม

 Image # 2.

    การเคลื่อนที่แบบวงกลมเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตุโดยแนวการเคลื่อนที่ห่างจากจุดหนึ่งคงตัวตลอดการเคลื่อนที

คลิกอ่านต่อ 


การเคลื่อนที่บนทางโค้งกับดาวเทียม

Image # 3.

    แรงสู่ศูนย์กลางที่กระทำต่อล้อรถขณะรถเคลื่อนที่บนทางโค้ง 

คลิกอ่านต่อ 

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1034857449912407