ฟิสิกส์ราชมงคล มอบ e-book กลศาสตร์เวกเตอร์ เบื้องต้น ของ ผศ.สุชาติ สุภาพ

  11

     จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 59      โดย ท่าน ต้อง ดาวน์โลดโปรแกรมอ่านหนังสือเข้ามาที่เครื่องคอมของท่านก่อน จึงสามารถอ่านหนังสือได้ จากที่นี่ http://www.mebmarket.com/index.php?action=Download  และ เมื่อลงโปรแกรม แล้ว จึงดาวน์โลดหนังสือได้โดย  คลิกที่นี่   หรือ

คลิกที่นี่

    ถ้าขึ้นว่าฟรี สามารถ ดาวโลดได้เลยครับผม

https://web.facebook.com/rmutphysics/posts/1033685063362979