ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่องเวกเตอร์

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำหรับโจทย์ที่ให้ความรู้เหล่านี้ครับ

view vdo

view vdo

view vdo

view vdo

view vdo

view vdo

10-25

view vdo

11-25

view vdo

view vdo

view vdo

view vdo

view vdo

view vdo

view vdo

view vdo

view vdo

view vdo

view vdo

view vdo

ที่มา  http://www.tewlek.com/anet_vector.html#uxv