ฟิสิกส์ราชมงคล มอบหนังสือ e-book เรื่อง วิทยาศาสตร์น่ารู้สำหรับเด็ก ของสำนักพิมพ์ 4DBOOK

โดยสำนักพิมพ์   Image # 2. 1451315900912

Image # 3. 1

คลิกครับ

ตัวอย่าง 1 หน้า

Image # 4. IMG_0246-1

       ฟิสิกส์ราชมงคล มอบหนังสือ e-book เรื่อง วิทยาศาสตร์น่ารู้สำหรับเด็ก  ของสำนักพิมพ์ 4DBOOK  ถึง 29กุมภาพันธ์ 59 เท่านั้น  โดย ท่าน ผศ. สุชาติ สุภาพ มอบให้ท่าน      ฟรี