นักวิทยาศาสตร์สอนคอมพิวเตอร์ให้เรียนรู้เหมือนมนุษย์ 

Image # 2.
คอมพิวเตอร์กำลังที่จะมีความคิดคล้ายกับมนุษย์เข้าไปทุกที โดยเฉพาะในกลุ่มของสมองกลและเครื่องจักรที่มีความฉลาด

ในขณะนี้ นักวิทยาศาสตร์ สหรัฐอเมริกาได้ทำการสร้างต้นแบบทางคอมพิวเตอร์หรือ อัลกอริธึม ที่จับความสามารถที่จำเพาะของมนุษย์เพื่อทำความเข้าใจความคิดใหม่ ๆ ในการศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตัวอักษรที่เขียนขึ้นด้วยมือซึ่งไม่มีความคุ้นเคย

ระบบอัลกอริธึมช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะจดจำและวาดสัญลักษณ์ง่าย ๆ ที่ไม่สามารถทำการแยกแยะได้จากมนุษย์

การศึกษาได้รายงานการค้นพบครั้งนี้ไว้ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ Science ซึ่งถือเป็นการค้นพบที่สำคัญมากในวงการของสมองกล

“งานวิจัยนี้และรวมไปถึงงานวิจัยที่มีลักษณะคล้ายกัน จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจระบบการเรียนรู้ของมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้นและสามารถที่จะพัฒนาระบบอัลกอริธึมสำหรับการเรียนรู้ที่คล้ายกับมนุษย์ได้ดีขึ้นไปอีก” ผู้นำการศึกษากล่าว ซึ่งก็คือ ดอกเตอร์ Brenden Lake เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านการรับรู้และข้อมูลจาก New York University

ระบบอัลกอริธึมถูกออกแบบเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วจากตัวอย่างเดียวในทิศทางเดียวกับที่มนุษย์พึงกระทำ

ระบบมาตราฐานของอัลกอริธึมในเครื่องจักรสำหรับการเรียนรู้นั้นต้องการตัวอย่างในการเทรนเป็น 10 เป็น 100 หรือแม้กระทั่งเป็น 1,000 ตัวอย่างเพื่อให้ได้ผลที่เหมือนกัน

การวาดตัวอักษรจากทั่วทุกมุมโลก

ในการศึกษา คอมพิวเตอร์ที่มีระบบอัลกอริธึมแบบใหม่และตัวอย่างจากคนถูกนำเสนอขึ้นพร้อมกับตัวอักษรที่เลือกขึ้นมาจากกลุ่มข้อมูลกว่า 1,600 ตัวอักษรที่ใช้มือในการเขียนจาก 50 ภาษาทั่วทุกมุมโลก ทั้งนี้พวกเขาทำการรวมตัวอักษรของเอเลี่ยนในหนังจากทีวีเข้าไปด้วย

ตัวอย่างจากคนและคอมพิวเตอร์ถูกทดสอบให้ทำการเขียนตัวอักษรที่หลากหลายออกมาอีกครั้ง หลังจากได้เห็นตัวอย่างตัวอักษร

หลังจากนั้น กรรมการจะถูกถามให้ระบุว่า ตัวอักษรตัวใดที่ถูกเขียนขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ ซึ่งกรรมการค้นพบว่า งานที่ถูกทำขึ้นโดยคอมพิวเตอร์นั้นไม่สามารถที่จะทำการแยกแยะได้จากงานที่เกิดจากตัวอย่างที่มาจากคนเลย

ที่มา:  www.abc.net.au/news/2015-12-11/scientists-teach-computers-how-to-learn-like-humans/702074