ฟิสิกส์ราชมงคลกับดนตรีในถ้วยแก้ว

https://youtu.be/0UhdB1HHMQY

Image # 2. 32749

ดนตรีแก้วในโลกมืด

นักดนตรีตาบอดเล่นดนตรีบนถ้วยแก้ว  ได้อย่างน่าประหลาดใจมาก  ท่านจะได้ฟังเสียงเพลง “แก้วกัลยา″ ที่ไพเราะ คลิกครับ