หน้ากากมนุษย์

Image # 2. Untitled-1

     คนเรามีหน้ากาก ทุกคน แม้จะสวยงาม ขนาดไหน…..  ก็ไม่มีทางที่ใส่มันได้ตลอด สุดท้าย… เราจะสบายใจที่สุด เวลาที่ถอดมันออก.. แล้วได้เป็น ตัวเอง