คำถาม เรื่องอำนาจแม่เหล็ก (ความรู้ทางฟิสิกส์)

   เหล็กสองแท่งมี รูปร่าง และขนาดเท่ากันทุกประการ แต่เหล็กแท่งหนึ่งเป็นแม่เหล็ก อีกแท่งหนึ่งเป็นเหล็กธรรมดา  โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นใด เราจะรู้ได้อย่างไรว่า เหล็กแท่งไหนเป็นแม่เหล็ก ???

Image # 2. download

ก่อนดูเฉลยคิดนิดนึงคับ

เฉลย

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Image # 3. Untitled-1

Image # 4. Untitled-1