ทดสอบตาเสื่อม

Image # 2. 81525

ทางการแพทย์ของจริง…ภาพนี้ถ้ามองแล้วภาพไม่เคลื่อนไหวให้รีบไปพบแพทย์เพราะเริ่มมีภาวะจอตาเสื่อมแต่ถ้าภาพขยับเคื่อนไหวถือว่าปกติครับ (ค่ะ)