คลื่น และ คลื่นเสียง

Image # 2. wave

ดูผ่าน Google DriveImage # 3.   คลิกที่นี่