มอเตอร์ไซด์สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก ( สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม)

Image # 2. 1

 

https://youtu.be/Rbxl_zUfklw

ขับขี่บนถนนเรียบ ก็ได้  ลงน้ำก็ได้ สะดวก