ตัวเลขมหัศจรรย์

Image # 2. 1

เคยสังเกตุไหมว่า เลข 1 มี 1 มุม เลข 2 มี 2 มุม จนไปถึงเลข 9 มี 9 มุม และเลข 0 มี 0 มุม