ว.เทคโนโลยีสยามส่งรถพลังงานแสงอาทิตย์แข่งขันที่ออสซี่

Image # 2. ว.เทคโนโลยีสยามส่งรถพลังงานแสงอาทิตย์แข่งขันที่ออสซี่

รถพลังงานแสงอาทิตย์ ของว.เทคโนโลยีสยาม เดินทางถึงเส้นชัยเมืองแอดิเลด ออสเตรเลีย ในการแข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์ระดับโลก “World Solar Challenge 2015”

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดีคณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วทส.) เปิดเผยว่า ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยคณะเทคโนโลยีได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมพลังงาน เทคโนโลยีไฟฟ้า และเทคโนโลยียานยนต์ พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา ในชื่อทีม “STC-1” เข้าร่วมการแข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปี 2558 “World Solar Challenge 2015” ที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในโลก และวทส.เป็นสถาบันการศึกษาแรกและเป็นเพียงแห่งเดียวที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันระดับโลก โดยปีมีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน 25 ประเทศทั่วโลกและส่งรถเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 46 คัน

ทั้งนี้ การแข่งขันดังกล่าวกำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะต้องออกเดินทางจากเมืองดาร์วินไปยังเมืองแอดิเลด รวมระยะทางทั้งสิ้น 3,000 กิโลเมตรภายในเวลา 50 ชั่วโมง โดยใช้เพียงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนเพียงเท่านั้น ซึ่งผลการแข่งขันเมื่อวันที่ 23 ต.ค.แม้ว่าทีม STC-1 ของประเทศไทยจะไม่ได้รับชนะในการแข่งขันครั้งนี้ตามเวลาที่กำหนด แต่ก็สามารถเดินทางเข้าสู่เส้นชัยที่เมืองแอดิเลดได้ ซึ่งก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ประสบความสำเร็จสำหรับทีมนักศึกษาและอาจารย์ทุกคน

“การแข่งขันครั้งนี้เราเริ่มต้นจากศูนย์ ตั้งแต่การออกแบบรถและการสร้างรถ เพราะไม่มีใครเห็นรถพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการแข่งขันของจริงเลย ระหว่างการแข่งขันแม้ว่าจะถูกทดสอบจากสภาพอากาศของภูมิประเทศที่มีความแตกต่างอย่างรุนแรง การขับเคลื่อนผ่านทะเลทรายของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศที่ร้อนจัดและแห้งแล้ง เป็นอุปสรรคที่เราไม่เคยพบมาก่อน ทำให้เกิดการเสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบต่างๆ หลายครั้ง แต่อาจารย์และนักศึกษาก็ได้นำความรู้ความสามารถทางวิชาการและการปฏิบัติมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาจนสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายที่กำหนดได้ ลงมือ เนื่องจากขาดประสบการณ์ในการแข่งขันในพื้นที่ดังกล่าว แต่เราก็สามารถแก้ไขและซ่อมแซมให้เป็นปกติได้ทุกครั้ง”ดร.ฐกฤต กล่าว

ดร.ฐกฤต กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม การแข่งขันครั้งนี้ก็ทำให้หลายประเทศทั่วโลกได้เห็นถึงศักยภาพของคนไทย ผ่านรถพลังงานแสงอาทิตย์ที่อาจารย์และนักศึกษาปี 3 ทุกคนที่ร่วมแข่งขันสร้างขึ้นมาด้วยตนเอง ผ่านการลองผิดลองถูกมานับครั้งไม่ถ้วน เพื่อให้ได้รถที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากฝีมือคนไทยและอวดโฉมให้ทั่วโลกได้รู้ว่านักศึกษาและวิศวกรคนไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก