เคารพในพระเจ้าที่มองไม่เห็น

Image # 2. 1

“มนุษย์” เป็นเผ่าพันธุ์ที่ไร้สติ
เขาเคารพในพระเจ้าที่มองไม่เห็น
แต่ทำลายล้าง “ธรรมชาติ”ที่จับต้องได้
โดยพวกเขาไม่สำเหนียกเลยสักนิดว่า
ธรรมชาติที่เขาทำลายไปนั้น
แม้แต่พระเจ้ายังเคารพ