พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ทุกตอนผ่าน Youtube

Image # 2. 12 

 

https://youtu.be/kXQVNrB3eqE?list=PLxmnDayBxWE2yB_QNWFLe1ca_s17NQIeB

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 1 ช่วง 1

 

https://youtu.be/h0Jcq3vsd0M?list=PLxmnDayBxWE2yB_QNWFLe1ca_s17NQIeB

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 1ช่วง 2

คลิกดูต่อ