ฟิสิกส์ราชมงคล มอบ e-book ฟรี ของ ผศ.สุชาติ สุภาพ

Image # 2. 7-1 7-2 7-3 ?? ???????????????????????????????????? 7-5

     ตั้งแต่วันที่ 22  ตุลาคม  จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 58 โดย ท่าน ต้อง ดาวน์โลดโปรแกรมอ่านหนังสือเข้ามาที่เครื่องคอมของท่านก่อน จึงสามารถอ่านหนังสือได้ จากที่นี่ http://www.mebmarket.com/index.php?action=Download  และ เมื่อลงโปรแกรม แล้ว จึงดาวน์โลดหนังสือได้โดยคลิกที่นี่  จึงดาวน์โลดหนังสือได้โดย คลิกที่นี่https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookSearchResults&type=author&search=ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ%20%20สุภาพ&exact_keyword=1   ถ้าขึ้นว่าฟรี สามารถ ดาวโลดได้เลยครับผม