แรงเหวี่ยงจากจุดศูนย์กลาง และ สภาพไร้น้ำหนัก

แรงเหวี่ยงจากจุดศูนย์กลาง หรือ แรงเหวี่ยงออกในแนวรัศมี

และ สภาพไร้น้ำหนัก

    เมื่อเราเหวี่ยงมวล  มวลจะเคลื่อนที่เป็นวงกลม โดยมีแรงที่ผลักมวลออกในแนวรัศมี เท่ากับ แรงตึงเชือก มวลจึงหมุนเป็นวงกลมอยู่ได้

Image # 2.

    เช่นเดียวกับดาวเทียมที่โคจรรอบโลกได้ เพราะ   น้ำหนักของดาวเทียม เท่ากับ แรงที่ผลักดาวเทียมออกในแนวรัศมี

Image # 3.

        จากหลักการนี้  วัตถุที่อยู่ในยานอวกาศ สถานีอวกาศ หรือดาวเทียม จึงเหมือนอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนัก   (แรงจากน้ำหนัก เท่ากับ แรงเหวี่ยงออกในแนวรัศมี มีทิศทางตรงกันข้ามกัน เมื่อหักล้างกัน  จึงเท่ากับศูนย์)

    หยดน้ำหรือนักบินอวกาศที่อยู่ในสถานีอวกาศ  จึงเหมือนอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนัก  แรงสุทธิที่กระทำกับวัตถุทุกชนิดในยานอวกาศจึงเป็นศูนย์

Image # 4.

แรงที่ผลักหยดน้ำออกแนวรัศมี เท่ากับ น้ำหนักของหยดน้ำ มีทิศทางตรงข้ามกัน

หักล้างกัน จึงเป็นศูนย์  เป็นสภาพเหมือนไร้น้ำหนัก  (สภาพไร้แรงโน้มถ่วง)

F สุทธิ = F น้ำหนักของหยดน้ำ  -  F แรงที่ผลักหยดน้ำออกในแนวรัศมี = 0 ศูนย์

น้ำในสภาพไร้น้ำหนัก

        ไม่ใช่เฉพาะน้ำเท่านั้น ของเหลวทุกชนิดจะเป็นเหมือนกันทั้งหมด เนื่องจากในสภาวะไร้นำหนัก วัตถุทุกอย่างจะไม่มีน้ำหนัก หยดน้ำจึงลอยไปมา แต่สาเหตุที่ทำให้น้ำคงรูปเป็นหยดได้เพราะแรงตึงผิวของของเหลว

 

Image # 5.

     ส่วนอากาศที่อยู่ภายใน  ก็คืออากาศที่ใช้หายใจธรรมดา เหมือนบนเครื่องบินโดยมีการปรับความดัน ให้มนุษย์อวกาศสามารถอยู่ได้

     เมื่อเรานำสี ฉีดเข้าไป น้ำสี ก็เหมือนของเหลว อย่างอื่น มันก็จะกระจายออกเป็นรูปทรงกลม

“นาซา″เผยคลิปใหม่ถ่าย”น้ำ″ลอยในอวกาศด้วยกล้องคมชัดสูง

 Image # 6. 1