ฟิสิกส์ราชมงคล มอบ e-book วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน เล่ม 3 ของ ผศ.สุชาติ สุภาพ

Image # 2. aw ??????? 2554 (2)

    ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน  58 โดย ท่าน ต้อง ดาวน์โลดโปรแกรมอ่านหนังสือเข้ามาที่เครื่องคอมของท่านก่อน จึงสามารถอ่านหนังสือได้ โดย

คลิกที่นี่   http://www.mebmarket.com/index.php?action=Download  และ เมื่อลงโปรแกรม แล้ว จึงดาวน์โลดหนังสือได้โดย คลิกที่นี่ จึงดาวน์โลดหนังสือได้โดย คลิกที่นี่    https://www.mebmarket.com/ebook-18612-วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน-เล่ม-3   ถ้าขึ้นว่าฟรี สามารถ ดาวโลดได้เลยครับผม