เครื่องปั๊มเม็ดยาทำงานอย่างไร

เครื่องอัดเม็ดยา

     เครื่องอัดเม็ดยาออกแบบมาเพื่ออัดเม็ดยาในหลายๆแบบ โดยใช้วัสดุที่ทำให้เป็นเม็ดได้.เครื่องจักรดำเนินการโดยระบบไฟฟ้าหรือระบบมือก็ได้ .เติมความลึก, ความหนาของเม็ดยา, แรงดันของการอัดเม็ดยา.