พัดลมทำงานอย่างไร

พัดลมไฟฟ้าปรับความเร็วได้อย่างไร

          พัดลมที่ใช้ทั่วไปสามารถปรับความเร็วได้  การปรับความเร็วอาศัยการปรับกระแสไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า  ในกรณีที่แรงเคลื่อนไฟฟ้าไม่เปลี่ยนแปลง  การจะปรับกระแสไฟฟ้าของไฟฟ้ากระแสตรงทำได้โดยการเปลี่ยนความต้านทานของวงจรไฟฟ้า  แต่ว่าวิธีนี้ทำให้เกิดความร้อนสูง ( P = IR )  ซึ่งไม่เพียงแต่จะเปลืองไฟเท่านั้น  ยังอันตรายมากด้วย

พัดลมโดยทั่วไปใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ  การปรับกระแสไฟฟ้าของไฟฟ้ากระแสสลับนั้นนอกจากการปรับความต้านทานของวงจรไฟฟ้าแล้ว  ยังสามารถปรับความเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าของวงจร  ซึ่งเรียกว่า  ความเหนี่ยวนำ  ( Inductance )  ได้ด้วย