หลักการทำงานของ ซิป

หลักการทำงานของ ซิป

Image # 2.

              

      ฟันซิปที่ขบติดกัน  ซิปใช้กลไกง่ายๆ ตัวรูดจะเลื่อนขึ้นลงตามแนวฟันบนแถบผ้าทั้งสองข้าง ทำให้ฟันขบติดหรือแยกหลุดจากกัน  ชื่อ    ซิป  มาจากเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อดึงตัวรูดขึ้นลงเร็วๆ

คลิกอ่านต่อ