แผ่นใสเรื่อง ไฟฟ้าสถิตและสนามไฟฟ้า

Image # 2.

Image # 3.

     ไฟฟ้าสถิตเกิดจากความไม่เป็นกลางของจำนวนประจุบนพื้นผิววัตถุ ซึ่งอาจเกิดจากการถ่ายเทประจุบวกหรือลบระหว่างสองวัตถุ  หรือ การสูญเสียประจุให้กับวัตถุที่เป็นกลาง เช่นการถูกันของแท่งอำพันกับผ้า  ทำให้แท่งอำพันสามารถดึงดูดกับวัตถุอื่นได้

คลิกดูต่อแบบ PDF