แผ่นใสเรื่อง การหมุน (Rotaional Motion)

Image # 2.

Image # 3.

      ตัวอย่าง การหมุนของลูกข่าง และการหมุนของพัดลม เป็นต้น

คลิกดูต่อแบบ PDF   

คลิกดูต่อแบบ PPS