ชุดรดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของฟิสิกส์ราชมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Image # 2. 1

 

https://youtu.be/zl2I7ZZlZDo

http://s.ch7.com/144240

เที่ยงเกษตรพาไปชม “อุปกรณ์รดน้ำพลังงานทดแทน” ไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า

นี่เป็นผลงานชื่อว่า “ชุดผลิตพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ สำหรับการส่องสว่าง และระบบรดน้ำ″ ของน้องๆ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า และเคลื่อนย้ายได้สะดวก

อุปกรณ์ดังกล่าว จะทำงานได้ต่อเนื่องในที่ทีมีแสงแดดส่องแต่ถ้าจะใช้งานในที่ร่มหรือไม่มีแสงแดด ต้องชาร์จแบตเตอรี่เต็ม จะทำงานได้ 4 ชั่วโมง

สามารถนำไปพัฒนากับอุปกรณ์ด้านการเกษตรอื่นๆ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตได้