ยกหยดน้ำด้วยคลื่นเสียง (มีคลิป)

 

https://youtu.be/XgYLBSoWawg

Image # 2. 1

ฉีดหยดน้ำลงไปในคลื่นเสียง หยดน้ำจะลอยอยู่บนคลื่นเสียงได้

Image # 3.

      ในภาพเป็นการยกหยดน้ำด้วยเสียงอัลตร้าโซนิก   เครื่องกำเนิดเสียงความถี่สูงจะสร้างความถี่เสียงจากข้างล่างขึ้นไปข้างบน และสะท้อนจากข้างบนลงข้างล่าง  เมื่อช่องว่างเหมาะสมเกิดเป็นคลื่นนิ่งขึ้น  ยกหยดน้ำอยู่ในบริเวณที่เป็นโนด  คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล