ที่ตากผ้า เพดาน (สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม)

 

https://youtu.be/U4Hk6XiiLWA

Image # 2. 1

แกะไฟเพดาน  และออกแบบ ที่ตากผ้า   มีพัดลมพัดเป่า เสื้อผ้าให้แห้ง