7 ภาพเคลื่อนไหว ที่ช่วยทำให้ ตรีโกณมิติงดงามขึ้น

รูปร่างของ ไพ (3.14)

ความหมายของเรเดียน

การเคลื่อนที่หนึ่งมิติ และสองมิติ  (สีเหลือง หนึ่งมิติ  ส่วนแกนสีแดง เคลื่อนทีสองมิติ)

การเคลื่อนที่บนแกน x สีน้ำเงิน และ y สีแดง   ส่วนสีดำ เป็นการเคลื่อนที่รวม

วงกลม กับ sin  และ cos

ฟังก์ชั่นของ Tan

อีกมุมหนึ่งของ Tan