คลิปการเคลื่อนที่หนึ่งมิติ (มหัศจรรย์)

Image # 2. 1

https://youtu.be/SJPprPDnUmM

คลิปการเคลื่อนที่หนึ่งมิติ (มหัศจรรย์)

Image # 3.


ในชีวิตประจำวัน เราพบเห็นการเคลื่อนที่ของสิ่งต่างๆ เช่น นกบิน คนเดิน รถแล่นบนถนน ลูกบอลเคลื่อนที่ในอากาศ ใบพัดพัดลมหมุน เด็กแกว่งชิงช้า ผลไม้หล่นจากต้น เหล่านี้ล้วนเป็นการเคลื่อนที่ทั้งหมด แต่การเคลื่อนที่ดังกล่าวนี้มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร และขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง

การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง (การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ)

การเคลื่อนที่แนวเส้นตรงของวัตถุ เป็นการเคลื่อนที่ที่ไม่เปลี่ยนทิศ เช่น การเคลื่อนที่ของมะพร้าว เมื่อตกจากต้นสู่พื้นดิน การเคลื่อนที่ของรถยนต์บนถนน การเคลื่อนที่ของนักวิ่งในลู่วิ่ง เป็นต้น

ในขณะที่รถยนต์เริ่มเคลื่อนที่บนถนนตรง คนขับจะเหยียบคันเร่งทำให้รถเคลื่อนที่เร็วขึ้น ถ้าเราสังเกตที่เข็มวัดอัตราเร็วของหน้าปัดของรถ จะพบว่าเข็มเบนมากขึ้น แสดงว่ารถเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว (speed) เพิ่มขึ้น และถ้าพิจารณาทิศของการเคลื่อนที่ด้วย กล่าวได้ว่า รถเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว (Velocity) เพิ่มขึ้น

เช่น เมื่ออ่านค่าเข็มชี้อัตราเร็วของรถที่กำลังเคลื่อนที่ ขณะที่รถเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของรถเปลี่ยนแปลง กล่าวได้ว่ารถเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง (acceleration) 

คลิกอ่านต่อ