คลิป 3 คลิป นำท่านสู่อวกาศ

คลิป 3 คลิป นำท่านสู่อวกาศ

การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์

 

Image # 2.

https://youtu.be/UZv2R_u4GvU

คลิกครับ mp4


กระสุนของนิวตัน ยิงจากภูเขา จนมีความเร็ว รอบโลกได้

 

Image # 3.

https://youtu.be/0-mROARlZ3g

คลิกครับ mp4


กระสวยอวกาศ คือตัวแทนของกระสุนนิวตัน

 

Image # 4.

https://youtu.be/OnoNITE-CLc

ในการทดลองนี้ นิวตันนึกภาพปืนใหญ่ตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงมาก

หากไม่มีแรงโน้มถ่วง ลูกกระสุนปืนใหญ่จะสามารถเคลื่อนที่ไปตามเส้นตรงออกไปจาก โลก ได้

ดังนั้น ตราบใดที่ยังมีแรงโน้มถ่วงกระทำต่อลูกกระสุนปืนใหญ่ กระสุนยังเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางขึ้นอยู่กับความเร็วเริ่มต้นของมัน

  1. ถ้าอัตราเร็วต่ำ มันจะตกลงกลับมาบนผิวโลกง่าย ๆ (A และ B)
  2. ถ้าอัตราเร็วเท่ากับ ความเร็วโคจร เริ่มต้น มันจะเคลื่อนที่วนรอบโลกไปตามวงโคจรวงกลมซึ่งอยู่กับที่เหมือนกับ ดวงจันทร์ (C)
  3. ถ้าอัตราเร็วสูงกว่าความเร็วโคตร แต่ไม่สูงพอที่จะหลุดไปจากโลก (คือ ต่ำกว่า ความเร็วหลุดพ้น) มันจะยังคงเคลื่อนที่ไปรอบโลกตามวงโคจรรูปวงร (D)
  4. ถ้าอัตราเร็วสูงมาก มันจะหลุดไปจากโลก (E)

Image # 5. 1