เครื่องปอกเปลือกแอปเปิ้ล (สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม)

 

https://youtu.be/zTvMvUwpdhs

Image # 2. 1

เครื่องปอกเปลือกแอปเปิ้ล  (สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม)