มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจิ๋วเก็บพับไปใช้ขี่ได้ทุกที่ (สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม)

 

https://youtu.be/dAwdCzSKF8c

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจิ๋วเก็บพับไปใช้ขี่ได้ทุกที่

Image # 2. 1