แอ๊ปเปิ้ล 1 ลูก + องุ่น 1 พวง + กล้วย 1 ผล คำตอบคืออะไร ?

Image # 2. 1

คำตอบคืออะไร

เฉลย

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

      แอปเปิ้ล = 7 , องุ่น = 12 , กล้วย 3 ลูก คือ 6 แต่โจทย์กำหนด กล้วย 1 ลูก เอา 3 หาร 6 = 2 คำตอบคือ 7+12+2=21  ครับ