โลกาภิวัตน์ 12/08/58 พ่อค้าดอกไม้

Image # 2.

พ่อค้าดอกไม้

พ่อค้าดอกไม้ชาวอินเดียแบกกระจาดดอกไม้ไว้บนหัว จะไปขายที่ตลาดในเมืองลัคเนา เขาเล่าว่าหากขายดีอาจจะได้กำไรมากระหว่าง 198-264 บาท.

Image # 3.
ใช้แทนกันได้

นักแข่งจักรยาน ได้อาศัยรางแข่งเลื่อนเมื่อการแข่งกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวซาราเจโว อันเป็นเมืองหลวงของบอสเนีย เมื่อ พ.ศ.2527 แล้วก็ถูกทิ้งร้างตั้งแต่นั้นมา เป็นสนามฝึกซ้อมการแข่งจักรยานไปพลางๆก่อน.

Image # 4.
ผิวพื้นดาวหาง

องค์การอวกาศสหรัฐฯเปิดเผยภาพที่ได้เก็บไว้ อันเป็นภาพพื้นผิวของดาวหาง “จุรีมอฟเอรัสซิเมนโก” ถ่ายจากยานอวกาศ “ฟิแล แลนเดอร์” (ซ้าย) ขณะที่ถูกปล่อยลงจอดบนดาวหาง ในระยะห่างจากพื้นเพียง 3 กม. ส่วนภาพ (ขวา) เป็นภาพของดวงอาทิตย์.

Image # 5.
ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่

ที่โรงงาน กลอรี่ เมืองกาโซะ ทางเหนือ ของกรุงโตเกียว ได้จัดให้หุ่นยนต์ ทำงานเคียงบ่า เคียงไหล่กับคนงาน ญี่ปุ่นได้พยายามขยับ ขยายการใช้หุ่นยนต์ทำงาน แทนคนให้มีอัตราสูงขึ้น.

ที่มา  https://www.thairath.co.th/content/517576