บอลลูนลูกโป่ง บอกที่ว่างสำหรับที่จอดรถ (สุดยอดไอเดีย ความคิดสร้างสรร)

Image # 2. 1

 

https://youtu.be/nw9g9OVHdJI

       ใช้ลูกโป่ง บอลลูน บอกให้ผู้ที่ขับรถเข้ามายังที่จอดรถที่มีบริเวณกว้าง  สามารถเห็นได้  ว่า บริเวณใด ที่จอดรถว่างแล้ว  จะได้นำรถเข้ามาจอดได้