สร้างชอกโกแลต (chocolate) จากไม่มีอะไร ได้ยังไง (ดูคลิป)

 

https://youtu.be/Y13tSEyOqGs

Image # 2. 1 1380905345-1-o (2)

เฉลย

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

https://youtu.be/ltqHJTY8Fhk

มันหลอกตาครับ   เส้นมันไมไ่ด้แนบสนิทกันแต่จะมีช่องว่างอยู่เล็กน้อย

และพื้นที่ในช่องว่างนั่นแหละที่เอามารวมกันแล้วได้ 1 ก้อนช๊อกโกแลตพอดี