ทหารหญิงจีน เดินเป็นแถวตรงเป๊ะ (ความมีระเบียบ) มีคลิป

 

https://youtu.be/w34GhNPxWP4

1

ทหารหญิงจีน เดินเป็นแถวตรงเป๊ะ (ความมีระเบียบ) มีคลิป