จักรยานกายกรรม (การเคลื่อนที่ทางฟิสิกส์)

 

https://youtu.be/spDC7Mayjss

Image # 2. 1

จักรยานกายกรรม (การเคลื่อนที่ทางฟิสิกส์)