จักรยานกายกรรม (การเคลื่อนที่ทางฟิสิกส์)

 

https://youtu.be/spDC7Mayjss

1

จักรยานกายกรรม (การเคลื่อนที่ทางฟิสิกส์)