รถยนต์เฮลิคอปเตอร์ ( สิ่งประดิษฐ์ และ นวัตกรรม)

 

https://youtu.be/zitv3s8GTFs

Image # 2. 1

รถยนต์เฮลิคอปเตอร์ ( สิ่งประดิษฐ์ และ นวัตกรรม)  2 ใบพัด