เครื่องย้ายต้นไม้ (สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม)

 

ที่มา  https://youtu.be/1IV10M1RbEA

Image # 2. 1

    การย้ายต้นไม้ใหญ่ของเยอรมัน ทำได้อย่างง่ายดาย ภาครัฐไทยควรจัดหาเครื่องมือแบบนี้มาใช้บ้าง จะได้ไม่ต้องตัดต้นไม้ใหญ่ทิ้งอย่างน่าเสียดายครับ