กราฟคะแนนของนักศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 3/57

คะแนนวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของนักศึกษา ปี 3/57

จำนวนนักศึกษา 117 ท่าน

คลิก  ดูคะแนนทั้งหมด

Image # 2.

กราฟการกระจายตัวของคะแนน

แกนนอนคือจำนวนผู้ทดสอบ แกนตั้ง คือคะแนน

เต็ม 470

เฉลี่ย 375.50

สูงสุด 433

ตำสุด 117

ไม่มีการเปิดเฉลย

ใช้เวลาทดสอบ ประมาณ 60 วัน

Image # 3.

กราฟการกระจายการเข้าทำแบบทดสอบของนักศึกษา

ช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม เนื่องจากมีการบังคับการเปิดปิดบททดสอบ

และให้มีการบรรยายด้วย ลักษณะของกราฟจึงกระจายอย่างสม่ำเสมอ

Image # 4.