ปัญหาทางกลศาสตร์ ใครเก่งตอบที

Image # 2. 1

โจทย์ ปัญหา

    มีรถยกหนึ่งคัน สามารถยกรถพร้อมลากได้ พิกัดน้ำหนักสูงสุด 1600 kg   โดยยกสูงจากพื้นขณะลาก ได้ 50 cm ทำมุม 45 องศากับพื้น ถ้ามีรถน้ำหนัก 2000 kg  จอดเสียอยู่  จะสามารถเคลื่อนย้ายรถคันนี้ด้วยวิธีลากในแนวระดับอย่างเดียวได้หรือไม่ เพราะเหตุใด  ทั้งแขนและรั้งบน ยืดออกสูงสุดได้ 40 cm

โปรดตอบโดย

คลิกที่นี่