กำลัง กระแส และแรงดันไฟฟ้า

Image # 2. 1 1-1

ชมรมพลังงานทดแทน

       มีหลายท่านสอบถามมาเรื่อง วัตต์ เรื่อง โวล์ท เรื่อง แอมป์ ผมเอาตารางให้ดูตามรูปนะครับ Power = Watt ( วัตต์ ) , V = Volt ( โวล์ท ) ,I = Amp (กระแส ) P = V x I ยกตัวอย่างเช่น ไฟที่บ้านเรา 220V หม้อ 15 Amp เพราะฉะนั้น ไฟที่บ้านเราใช้ได้ = W = V x I = 220 x 15 = 3,300 วัตต์ ต้องการทราบว่าอุปกรณ์นี้กินไฟกี่แอมป์ ก็ใช้สูตร I = P / V คือ เอาวัตต์ หาร ด้วย โวล์ท ก็จะได้กระแสเป็น แอมป์ ออกมาครับ หรือ ต้องการทราบ โวล์ท ก็ เอา วัตต์ หาร ด้วย กระแส V = P / I คำนวนกลับไปกลับมาได้ครับ

คลิกเข้าไปดู คอมเมนต์