นักวิจัยเตือน-ดื่มน้ำอัดลม อันตรายกว่าที่คิด!

เอเอฟพีเปิดเผยบทความจากวารสารทางวิทยาศาสตร์ชื่อ “เซอร์คิวเลชั่น” ที่เตือนให้เห็นถึงภัยร้ายของการบริโภคน้ำอัดลม ว่าก่อให้เกิดได้ทั้งโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ตลอดไปจนถึงโรคมะเร็ง นอกจากนี้ สถิติยังระบุด้วยว่า น้ำอาจลมอาจทำให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพราะโรคเหล่านี้ปีละรวมแล้วถึง 184,000 คนได้ด้วย

โดยนักวิจัยประเมินว่า จากทั่วโลกแล้ว มีผู้เสียชีวิตเพราะโรคเบาหวานราว 133,000 คน โรคหัวใจและหลอดเลือด 45,000 คน และมะเร็งอีก 6,450 คน ล้วนแล้วเป็นผลพวงมาจากการบริโภคเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูงอย่างน้ำอัดลมทั้งสิ้น และประเทศที่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงสุดคือเม็กซิโก เป็นจำนวน 450 คนต่อ 1 ล้านคน ตามด้วยสหรัฐคือจำนวน 125 คน ต่อ 1 ล้านคน

“หลายๆประเทศในโลกมีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากตรงนี้เยอะมาก ทั่วโลกจึงควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ ในการที่จะลด ละเว้น การบริโภคน้ำอัดลม” ดาริอุช โมซัฟฟาเรียน ผู้เขียนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยทัฟส์ ในเมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าว

นอกจากนี้ ในผลวิจัยยังพบอีกด้วยว่า ร้อยละ 76 ของผู้เสียชีวิตด้วยน้ำอัดลมนั้น มาจากประเทศที่มีรายได้อยู่ในระดับกลางๆ

Image # 2.