ฟิสิกส์ราชมงคล แจก e-book ฟรี ของ ผศ.สุชาติ สุภาพ เรื่อง ฟิสิกส์ เว้ย.. เฮ้ย!!! เล่ม 2

Image # 2. 1

   ฟิสิกส์ราชมงคล แจก e-book ฟรี  ของ ผศ.สุชาติ สุภำพ   เรื่อง ฟิสิกส์ เว้ย.. เฮ้ย!!!  เล่ม 2  ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 58 โดย ท่าน ต้อง ดาวน์โลดโปรแกรมอ่านหนังสือเข้ามาที่เครื่องคอมของท่านก่อน จึงสามารถอ่านหนังสือได้ จากที่นี่   http://www.mebmarket.com/index.php?action=Download  และ เมื่อลงโปรแกรม แล้ว จึงดาวน์โลดหนังสือได้โดย  คลิกที่นี่ https://www.mebmarket.com/ebook-27568-%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%A2..%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B9%89%E0%B8%A2-!!!-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-2-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%A1.%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2  ถ้าขึ้นว่าฟรี สามารถ ดาวโลดได้เลยครับผม